2014

Det här vill makthavarna inte prata om

2014-06-25 Dagens Samhälle

Både kollektivavtal och nivån på socialbidragen innebär i praktiken att enklare arbeten rationaliserats bort. Det är problem som makthavarna inte gärna diskuterar öppet, skriver Peter Santesson i Dagens Samhälle. Han redogör för forskning av Andreas Bergh, IFN, som har jämfört länderskillnaderna i sysselsättning och arbetslöshet bland utrikes- och inrikesfödda. Bergh "sätter fingret på det verkliga dilemma som vi står inför i jobbintegrationen"... "I korthet tycks det vara när man samtidigt kombinerar tre ingredienser som jobbgapet mellan inrikes och utrikes födda uppstår: en omfattande asylinvandring, en arbetsmarknad som huvudsakligen täcks av kollektivavtal samt jämförelsevis höga ersättningsnivåer i socialbidragen (eller motsvarande skyddsnät)."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se