2014

Skolvalet missgynnar inte de svaga

2014-06-27 Svenska Dagbladet

SvD skriver på förstasidan om en rapport av Karin Edmark, IFN, med flera, som publiceras i dag. "Den omdiskuterade skolvalsreformen har varken påverkat elevernas resultat i negativ eller positiv riktning, lyder slutsatsen i en ny rapport. Det gäller enligt forskarna för alla elever – oavsett familjebakgrund." Karin Edmark intervjuas och förklarar att "vi har varken funnit stöd för hypotesen att reformen slår mot dem från sämre förhållanden eller att den skulle leda till en förbättring av resultaten".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se