2014

Skolvägen till helvetet

2014-06-30 Expressen

På Expressens kultursidor kan man läsa att "ankan läser en luftartikel om skolan i Svenska Dagbladet". Tidningen skriver att om man läser artikeln i SvD "visar det sig att rapporten inte motsäger att så mycket väl skulle kunna vara fallet. Författarna drar ingen annan slutsats än att man inte kan skylla de negativa effekterna enbart på det fria skolvalet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se