2014

"Flytta till Rosengård"

2014-07-01 Axess

I Sveriges kommuner skapas strukturer som dämpar företagande, skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, i Axess. Bergh förklarar att "det brokiga företagandet runt Möllevångstorget i Malmö har uppstått trots, inte tack vare, många av Sveriges formella institutioner". Han pläderar för "kommunala avregleringar för ökad företagsamhet".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se