2014

Piketty, kapitalismen och en växande ojämlikhet

2014-07-15 Neo

Den franske nationalekonom Thomas Piketty har blivit vänsterns hopp. Hur ska liberaler förhålla sig till Pikettys teorier om en växande ojämlikhet, undrar Tino Sanandaji, IFN, och Nima Sanandaji i tidskriften Neo. De förklarar att "det hade varit avsevärt svårare att kritisera Piketty om han hade skrivit boken 'Ojämlikhet i det 21:a århundradet'. I stället valde han att fokusera på kapital, där argumenten är betydligt mer skakiga."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se