2014

Sänkt skatt ska locka väljare

2014-07-16 Kristianstadsbladet m.fl.

Tomas Eneroth (S) försäkras att Socialdemokraterna  kommer att ”ta bort pensionärsskatten och förbättra pensionssystemet”, skriver Caroline Dahlman i en ledare: "Faktum är att pensionärer betalar lägre skatt än de flesta löntagare, då de inte betalar arbetsgivaravgifter som till stor del är en ren skatt, menar ekonomen Daniel Waldenström", Uppsala universitet och affilierad IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se