2014

Man kan inte få allt

2014-07-25 Smålandsposten

I en ledare i Smålandsposten uppmärksammas en artikel om sysselsättning bland nyanlända invandrare av Andreas Bergh, IFN, i tidskriften Ekonomisk Debatt. "Vad som enligt Bergh verkar spela roll för sysselsättningen bland nyanlända invandrare är lönespridningen samt andelen jobb som regleras av kollektivavtal. Nyanländ arbetskraft kan sällan konkurrera med kunskaper. Den måste i stället konkurrera med att till exempel jobba för lägre löner, eller på andra arbetstider", skriver Smp. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se