2014

UD: Så ökar exporten med frihandelsavtal

2014-07-25 DN

I Dagens Nyheter kommenterar professor Henrik Horn, IFN, frihandels- och investeringsavtalet mellan EU och USA, och vilka effekter detta kan ha på Sveriges län. Enligt en analys från Utrikesdepartementet skulle län som Blekinge och Kronoberg vinna på ett frihandelsavtal. "Jag fäster ingen vikt vid de här siffrorna. Denna typ av generella studier är inte meningsfulla att göra. Dessutom är ju effekten av avtalet för de olika länen även beroende av vad som händer med importen. Jag ser det här mer som en marknadsföring av frihandelsavtalet", säger Henrik Horn till DN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se