2014

Britons would each be £6,000 better off if more children went to private school

2014-07-29 The Telegraph

En studie av Gabriel Heller Sahlgren, Institute of Economic Affairs i London och affilierad till IFN, presenteras i The Telegraph. Studien visade hur konkurrensen mellan Hollands fristående skolor hade lett till högre internationella provresultat, samtidigt som kostnaderna sjunkit. I rapporten rekommenderas en utbyggnad av antalet privata skolor i Storbritannien.

Läs mer (på engelska)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se