2014

Private schools are good for the economy

2014-07-30 The Times

The Times skriver om forskning av Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN. Tidningen förklarar att enligt en ny studie så skull den brittiska staten tjäna miljarder med pund ifall fler barn gick i privata skolor. Det är den ökade konkurrensen skolor emellan som skulle tvinga fram besparingar: "Gabriel H Sahlgren förklarar att konkurrens från fristående skolor har förbättrat testresultaten och att regeringen främja privatisering och konkurrens inom utbildningssystemet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se