2014

Hur svensk är den svenska modellen?

2014-08-02 Svenska Dagbladet

I en ledare skriver Per Gudmundson om hur "många ser EU som ett perfekt verktyg för att föra ut de svenska värderingarna till Europa. Mer överstatlighet, tycks de tro, kommer naturligen att leda till att EU utvecklas till ett slags Supersverige". Han hänvisar till forskning om tillit av Andreas Bergh, IFN: ”Trust, welfare states and income equality: Sorting out the causality” (European Journal of Political Economy).

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se