2014

"Minska lärarautonomin vid betygsättning"

2014-08-04 Skolvärlden

Gymnasieläraren Linda Skantze skriver i ett inlägg i Skolvärlden att "det är vår unika svenska kombination av lärarautonomi, målrelaterade och subjektivt tolkningsbara mål och ett skolsystem med fritt skolval, där konkurrensutsatta skolor slåss om elevpengen, som varit förödande för kunskapsnivån i svensk skola". Hon refererar till svensk forskning av Magnus Henrekson och Jonas Vlachos (IFN), med flera.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se