2014

Det nya Sverige

2014-08-14 Dagens Nyheter

Fler asyl- och anhörig invandrare behöver komma i arbete för att vi ska klara att hålla ihop landet, skriver Håkan Boström i en ledar. Han menar att den svenska arbetsmarknadsmodellen med höga ingångslöner och starkt anställningsskydd  reser ovanligt höga murar för nyanlända. "Forskaren Andreas Bergh [IFN] argumenterar i senaste numret av Ekonomisk Debatt för att murarna måste sänkas. Det har han säkert rätt i. Dilemmat är att otryggare anställningsförhållanden och ökad lönespridning också riskerar att öka främlingsfientligheten."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se