2014

”Lärarkall och hög lön är ingen motsättning”

2014-08-19 Skolvärlden

Skolvärlden skriver att i boken ”Lärare utan frihet” förklarar författaren Johan Wennström [IFN] att skulden för dåliga svenska skolresultat är delad mellan vänster och höger. Han menar att det  "är viktigt om både vänstern och högern kan erkänna att de haft skuld i den svenska skolans kunskapsras, att de minskat lärarnas autonomi och underminerat deras yrkesstolthet. Då kan man kanske hitta gemensamma lösningar på skolans problem".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se