2014

Ny rapport avfärdar negativ skolvalseffekt

2014-08-19 Lärarnas Nyheter

Det fria skolvalet har inte missgynnat elever med svag socioekonomisk bakgrund – i vart fall inte när det gäller betygen i nian fram till 2006. Den slutsatsen drar bland andra Karin Edmark, IFN, i en studie. "Slutsatsen är att effekterna av skolvalsreformen varit i stort sett lika små för alla elevgrupper. Om något har elever från svagare familjebakgrund tjänat en aning betygsmässigt på möjligheten att välja skola."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se