2014

Skolvalsforskaren: ”Vår undersökning bara en av pusselbitarna”

2014-08-20 Skolvärlden

Det fria skolvalet har inte påverkat utsatta samhällsgrupper negativt, slog en rapport från Institutet för näringslivsforskning fast i juni, förklarar Skolvärlden. Karin Edmark, IFN, förklarar att "vårt resultat ger i alla fall inget stöd för hypotesen att införandet av det fria skolvalet har skadat elever från de grupper i samhället som vi studerat".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se