2014

Det är kvaliteten som räknas

2014-08-21 Sydsvenskan

Genom att bara se till kvaliteten, avveckla det som inte fungerar, kan välfärden utvecklas, oavsett utförare, skriver Sydsvenskan i en huvudledare. Skribenten hänvisar till en IFN-studie av Henrik Jordahl och Jannis Angelis. "Ett intressant resultat från undersökningen är att de verksamheter som styrdes och leddes bäst i stor utsträckning – 84 procent – var konkurrensutsatta. Konkurrens tycks alltså leda till högre kvalitet, i både offentligt och privat driven verksamhet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se