2014

Klen effekt av sänkt bolagsskatt

2014-08-22 Arbetet

Forskning av Åsa Hansson, IFN, nämns i en artikel i Arbetet om effekterna av sänkt bolagskatt. Karin Olofsdotter intervjuas om studier av henne och Åsa Hansson om bolagsskatter inom EU. Olofsdotter förklarar att bolagsskatten är viktigare för de nya medlemsländerna, än för de gamla. Detta kan bero på att andra faktorer än bolagsskatten är viktiga för hur företagen väljer att lokalisera sig.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se