2014

Pensionärer betalar inte mer

2014-08-22 Nya Wermland-Tidningen

I ett debattinlägg skriver Mikael Svensson, docent i nationalekonomi, att pensionärer inte betalar högre skatt än löntagare. Skribenten hänvisar till forskning av Daniel Waldenström, affilierad till IFN, för att klargöra att för löntagare betalas även arbetsgivaravgift. Här "vältras kostnaden över på löntagare i form av minskat löneutrymme".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se