2014

”Staten kan inte garantera höjda löner”

2014-08-25 Skolvärlden

"Flera partier har gått ut och lovat höjda lärarlöner. Men i praktiken finns det många hinder för att genomföra detta" konstaterar Skolvärlden. Jonas Vlachos, affilierad IFN, förklarar att "staten har väldigt svårt, inom ramen för dagens decentraliserade system, att påverka sådana här saker. Det är möjligt att Miljöpartiet har en smart teknisk lösning men jag har lite svårt att se hur den skulle se ut".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se