2014

Dubbelstöten mot lärarna och skolan

2014-08-25 Vestmanlands Läns Tidning

VLT publicerar en ledare om Johan Wennströms, IFN, nya bok Lärare utan frihet. Tidningen förklarar att "även om det finns invändningar mot delar av Wennströms resonemang har han framför allt en oerhört viktig poäng ... Dagens situation är resultatet av många olyckliga beslut, fattade av politiker från både höger och vänster, som inte sällan har lanserats alldeles för snabbt och utan ordentliga konsekvensanalyser".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se