2014

”Borgerligheten ska passa sig för intressegrupper”

2014-08-26 Magasinet Neo

Sanna Rayman, ledarskribent SvD, intervjuas i Neo. Hon får en fråga med anledning av att Magnus Henrekson, IFN, varnat borgerligheten för att bli pro business i stället för pro market, det vill säga stödja företag snarare än marknadsekonomin som system. Sanna Rayman säger att "borgerligheten ska passa sig för är att knyta upp sig för mycket med intressegrupper".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se