2014

Arbetslinjen rår inte på improduktiv arbetskraft

2014-08-26 Realtid.se

Tino Sanandaji, IFN, är ny krönikör i Realtid.se – en nättidning för finansbranschen. I sin första krönika skriver han om Alliansregeringen arbetslinje. Han resonerar kring frågan om varför arbetslinjen inte fungerade bättre bland marginella grupper. Ett svar kan vara ”negativ-produktivitetsarbetare”, som förklaras i krönikan. Tino Sanandaji avslutar: "Borgerligheten måste kanske gräva djupare än nationalekonomiska standardmodeller för att hitta effektiva lösningar mot det nya utanförskapet."
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se