2014

Knivigt med kvotering

2014-08-26 Skånskan, m.fl.

I Skånskan m.fl. tidingar publiceras en ledare om forskning av Johanna Rickne som presenteras i en artikel i Statsvetenskaplig tidskrift (2014/2). "Johanna Rickne konstaterar att kvotering inte tycks inverka menligt på kvinnornas karriärvägar inom partierna, samt att kvinnorna i de partier som kvoterar tvärtom tycks ha något bättre möjligheter att nå toppositioner. Nackdelen av att vara kvinna är en tredjedel mindre i de rödgröna partierna än i de borgerliga."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se