2014

Kommentar och svar angående New Public Management

2014-08-26 Svenska Dagbladet

I SvD:s ledarblogg publiceras en kommentar av Johan Wennström, IFN, till en Op-Ed skriven av Stefan Fölster. Ämnet är New Public Management (NPM) som Fölster menar förbättrar offentliga välfärdsorganisationer. Wennström skriver att "Fölsters uttalanden ligger inte i linje med bevisen han anför". Fölster å sin sida svarar att "den hätska debatten om NPM i Sverige verkar snarare handla om ryckig politisk detaljstyrning".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se