2014

Leder kvotering till ökad vinst?

2014-08-26 Magasinet Neo

Kvoteringsförespråkarna har medvind i Sverige, skriver Neo. Forskning av Johanna Möllerström, affilierad IFN, presenteras. Hon har i labbmiljö undersökte hur samarbete inom grupper påverkas av kvotering och kommit fram till att samarbetet försämras inom hela gruppen när någon kvoteras in. "Möllerströms studie gäller dock kvotering överlag, och inte bara av kön" skriver Neo och "forskar" vidare i ämnet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se