2014

Självklart

2014-08-26 Magasinet Neo

I Neo skriver Thomas Gür om en intervju med Magnus Henrekson, IFN, i ett tidigare nummer av tidningen: "Största behållningen är Henreksons bejakande av möjligheten till kunskap: ”'Det handlar i första hand om rätt eller fel, sant eller falskt, inte om vilka konsekvenser det ena eller andra kan få för opinionen'. Inga akademiska kryphål om att det beror på hur man definierar begreppen. Inget post-modernistiskt fluffigt om att 'det finns olika sanningar för olika aktörer”. Det är så självklart att det är kontroversiellt.'"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se