2014

Piketty och de ojämlika förmögenheterna

2014-08-27 Ny Teknik

Ny Teknik skriver om Thomas Pikettys bok Capital in the Twenty-First Century. Tidningen hänvisar till ett SNS-seminarium där boken diskuterades. "Mycket mutter hördes från deltagarna. 'Svag analys. Boken hänger inte ihop' röt professor Assar Lindbeck, och tillade att Piketty tycktes sakna förmåga att knyta ihop teori och empiri."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se