2014

SD är hotet mot svensk välfärd

2014-08-27 Kristianstadsbladet m.fl.

I en ledare skriver Kristianstadsbladet, m.fl. att "det svenska samhället står sig starkt". Tidningen menar dock att SD utgör ett hot eftersom partiet attackerar "solidariteten och tilltron mellan människor". I detta sammanhang hänvisar skribenten till att Magnus Henreksonm, IFN, påekat att ”det gäller att privatisera på rätt sätt”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se