2014

"Att blicka tillbaka är lösningen"

2014-08-28 Magasinet Neo

Johan Wennström, IFN, intervjuas om sin nya bok Lärare utan frihet: När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen. Han svarar bland annat på frågan om varför NPM varit dåligt för skolan: "Förändringen genomfördes av goda skäl i statsförvaltningen, men blev allt för genomgripande. Lärarna har kommit att bli övervakade, har ålagts en stor administrativ börda och har mindre möjligheter att lägga upp arbetet efter eget huvud."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se