2014

Forget Piketty: How Sweden combined wealth and equality through capitalism

2014-08-28 CityAM

En OpEd av Andreas Bergh publiceras i den brittiska finanstidningen CityAM. Till skillnad från den franske ekonomen Thomas Piketty visar Bergh att Sveriges framgångsrecept inte omfattar hög beskattning av kapital, utan snarare att tillhandahålla effektiva, kapitalistiska institutioner som tillåter en omfördelning inom ramen för välfärdsstaten. Han förvånas över Pikettys framgångar i Sverige och frågar sig om svenskarna själva vet vad de gjort rätt i den ekonomiska politiken.

Läs mer (på engelska)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se