2014

I slutet av arbetslinjen

2014-08-28 ETC

ETC publicerar ett utdrag ur en ny bok av Kent Werne som granskar Alliansens "politik för lönepress och sämre skyddsnät – där USA fungerar som inspiration". Werne som anser att "nationalekonomernas vurm för USA har försvunnit på senare år" skriver att Assar Lindbeck, IFN, vid mitten av 1990-talet "föreslog ett åtgärdspaket för att amerikanisera Sverige: Fler jobb i privat servicesektor, framdrivna genom sänkta arbetsgivaravgifter för 'lågproduktiva löntagare' och subventioner av hushållstjänster; men också mer 'hårdhänta' metoder som 'flexiblare relativlöner, mindre generösa arbetslöshetsunderstöd' och 'en urholkad lagstiftning om anställningstrygghet'”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se