2014

Medan gräset gror, dör kon

2014-09-01 Svenska Dagbladet

I en krönika på SvD:s ledarsida skriver Thomas Gür om "hur utomordentlig dåligt Sverige är på att få ut kommunmottagna flyktingar i förvärvsarbete. Mediantiden är åtta år." Gür frågar vilket politiskt parti som formulerar förslagen till de "av naturnödvändighet omfattande förändringar som måste till för att göra det lättare för flyktingar att komma i förvärvsarbete? Som svar hänvisar han till en artikel av Andreas Bergh, IFN, i Ekonom isk Debatt 4/2014.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se