2014

Varför så tyst om integrationen?

2014-09-01 Expressen

 Ann-Charlotte Marteus skriver i en ledare i Expressen  att debatten allt för lite handlar om integration, vägen till jobb och ett självständigt liv för nya svenskar. Marteus hänvisar till forskning av Andreas Bergh och en artikel i Ekonomisk Debatt i våras. "När Bergh gick igenom arbetsmarknadsgapen i OECD-länderna fann han att utbildningsnivån hos migranter inte spelar någon roll för hur lätt de får jobb, relativt de infödda. Lundadocenten upptäckte också att migranter faktiskt har lättare att få jobb i länder med högre främlingsfientlighet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se