2014

Röda laget vann applåderna

2014-09-02 Sydsvenskan

Kulturdebattörer från vänster mötte sina liberala kollegor i Malmö. I debatten deltog Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet. Lagen var "oense om huruvida fri invandring också måste leda till ökade inkomstskillnader. Det måste den, åtminstone till en början, menade liberalernas Andreas Bergh. Oacceptabelt, tyckte vänsterns Ali Esbati".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se