2014

Skolkrisen inte friskolornas fel

2014-09-02 Realtid.se

Tino Sanandaji, IFN, skriver i en krönika att han personligen tror "att den främsta förklaringen till försämrade skolresultat är ... revolutionen i pedagogiska metoder. I början av 1990-talet präglades skolan fortfarande av traditionell undervisning. Idag har Rousseauiansk pedagogik tagit över. Dessa ”progressiva” eller ”individcentrerade” pedagogiska teorier genomsyrar numera skolbyråkratin, akademin, lärarutbildningen och läroplanen". Han anser också att "det kanske enskilt största problemet är reducerad studietakt".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se