2014

Lärarna ansatta från båda läger

2014-09-04 Lärarnas Tidning

Johan Wennström, IFN, intervjuas om sin bok Lärare utan frihet – när vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen. Wennström förklarar bland annat att "när både vänstern och högern beskrev lärare som vanliga löntagare med själviska drivkrafter sänktes läraryrkets status". Och när professionen sattes ur spel var det fritt fram för detaljstyrning av skolan enligt näringslivsprinciper, så kallad New public management, skriver tidningen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se