2014

Unga röstar oftare än vad många tror

2014-09-05 SVT Nordnytt, m.fl.

I en artikel från nyhetsbyrån TT förklarar Richard Öhrvall, IFN, att "generellt kan man se att valdeltagandet är lägst bland de allra yngsta och de allra äldsta" . Men, tillägger Öhrvall "unga röstar i högre grad än vad många verkar tro. 2010 låg valdeltagandet bland förstagångsväljare på omkring 80 procent". Han påpekar att valdeltagandet bland unga i de två senaste valen har ökat mer än i andra grupper.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se