2014

Sorgebarnet Malmö

2014-09-09 Realtid.se

Malmö är i viss mån en ideologisk experimentverkstad för vänstern. Staden har höga skatter och en aktivistisk offentlig sektor, skriver Tino Sanandaji, IFN. Han förklarar att Ingen större svensk stad har högre arbetslöshet och mer fattigdom än Malmö. "Malmö hamnar i botten oavsett vilket mått på socialt välmående vi studerar." Sanandaji avslutar: "Malmö har nu varit en mångkulturell stad i decennier. När ungefär kan vi förvänta oss att de länge utlovade ”långsiktiga” vinsterna från flyktinginvandringen kommer att materialiseras? Det vore överlag intressant om någon bad Stefan Löfven förklara varför det går så dåligt för Sveriges mest vänsterdominerade stad."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se