2014

Varvade listor räcker inte hela vägen

2014-09-09 Feministiskt Perspektiv

Zayera Khan (MP) skriver om forskning av Olle Folke och Johanna Rickne, IFN: Könskvotering och kvinnors karriärer. En jämförelse av svenska politiska partier. Hon avslutar genomgången: "Det som efterfrågas är att politiska partier tar sig själva i kragen, ändrar sin egen struktur, normerna, partikulturen samt funderar på och tar fram konkreta åtgärder för att nominera och rekrytera kvinnor, utrikes födda och andra underrepresenterade till förtroendeposter och politiska poster högre upp organisationen."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se