2014

Ministerns exportfiasko

2014-09-11 Expressen

"Valåret 2010 satte handelsminister Ewa Björling (M) upp målet att dubbla Sveriges export på fem år. Av det stolta målet bidde en tumme" skriver DI som intervjuar Jonas Vlachos, affilierad IFN. Han menar att ungefär 20 år snarare än fem är en mer realistisk förväntan på fördubblingstakten för svensk export. "Han är föga förvånad över att Ewa Björlings mål kommit på skam. 'Det är helt förväntat. Det var ett konstigt mål till att börja med.'”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se