2014

Svenskar röstar i ur och skur

2014-09-12 TT/Aftonbladet m.fl.

Valdagen verkar bjuda på soligt väder i så gott som hela landet. Men svenskarna röstar oavsett vädret, skriver TT i en notis. Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet säger att han i sin forskning "inte hitta någon effekt, valdeltagandet var detsamma oavsett väder". I notisen görs en jämförelse med USA där vädret sägs spela en större roll för valutgången.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se