2014

En röst är aldrig bortkastad

2014-09-13 Svenska Dagbladet

Olle Folke och Johanna Rickne, IFN, är två av medförfattarna till ett debattinlägg som hävdar att "röster är viktiga kanaler för att skicka information till det politiska systemet. Att betrakta röster som bortkastade är en gammaldags syn".  De skriver att det bara är vart fjärde år som väljarna ges möjlighet att berätta för det politiska systemet vilken politisk riktning de vill att Sverige ska ta. "Det enda sättet att slösa bort sin röst vid detta tillfälle är att inte rösta alls."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se