2014

Fi kan vara 6000 röster från makten

2013-09-13 Svenska Dagbladet

I en nyhetsartikel skriver SvD att opinionsmätningar under det senaste dygnet pekat på att Fi har känning på riksdagen. Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, intervjuas och säger att eftersom Fi "ligger de högt i valspurten och det är fullt tänkbart att väljare som lutar åt vänstersidan väljer Fi nu då det verkar finnas en reell chans att komma in".
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se