2014

Förtidsröstningen går mot rekord

2013-09-13 SVT Nyheter. m.fl.

Om förtidsröstandet säger Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet: "Det kan vara så att folk är mer benägna att förtidsrösta eftersom det finns många lokaler och passar kanske folks hektiska liv att kunna förtidsrösta. Men kan också vara så att vi har ett lite högre valdeltagande på gång i år".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se