2014

Tröttsam mytbildning om ett rasistiskt Sverige

2015-09-16 Svenska Dagbladet

I en debattartikel skriver Fredrik Segerfeldt och Rola Brentlin att "många hävdar att hela eller det mesta av skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda beror på strukturell rasism". De menar att det inte finns belägg för att rasism skulle vara huvudförklaringen till den dåliga integrationen på arbetsmarknaden. De pekar på reella problem som en överreglerad arbetsmarknad och hänvisar till forskning av  Andreas Bergh, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se