2014

Valet en historielektion att ta till sig

2014-09-20 Svenska Dagbladet

"Övriga partier har överlåtit åt just detta parti [SD] att förespråka en migrationspolitik som ligger mer i linje med väljaropinionen" skriver Paulina Neuding i en kolumn på SvD:s ledarsida. Hon menar att man därmed tagit en stor risk och hänvisar till en krönika av Tino Sanadaji, IFN, i Realtid.se att "SOM-institutets undersökningar att bara en minoritet av svenskarna förespråkar ökad invandring".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se