2014

Goda skillnader

2014-09-22 Svenska Dagbladet

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver en kolumn på SvD ledarsida om Markus Persson som sålt sitt bolag Minercraft till Microsoft. Bergh skriver: "Framför allt fungerar historien om Minecraft som ett modernt Wilt Chamberlain-exempel. Det är uddlöst att fördöma inkomstskillnader utan att beakta hur de uppstått. Nozicks poäng var att en inkomstfördelning är rättvis om den är resultatet av en rättvis procedur. Det perspektivet borde anläggas oftare i den svenska debatten."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se