2014

Den avgiftsfria högskolans tid är över

2014-09-25 Dagens Nyheter

I ett debattinlägg i DN skriver Alexandra Ivanov, ordförande Fria moderata studentförbundet, om avgifter till högskolan: "Det höjs ofta röster om att studieavgifter skulle drabba dem med svagare socioekonomisk bakgrund. Men vågar man se bortom de traditionella ideologiska ståndpunkterna blir det tydligt att påståendet saknar grund". Hon hänvisar till forskning av Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet: "... har också länder med studieavgifter som USA, Kanada och Japan högst andel högskoleutbildade i arbetskraften av alla OECD-länder".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se