2014

Fortsatt betygsinflation: Var fjärde elev får för högt betyg

2014-10-01 Dagens Arena

En fjärdedel av gymnasieeleverna får högre betyg än resultatet på nationella prov. I vissa kurser är andelen 40 procent, skriver Dagens Arena. Jonas Vlachos, affilierad IFN, intervjuas. Han säger om det nya betygsystemet att "det enda man gjorde var att tillfoga fler betygssteg och öka mängden betygskriterier, det gör inte betygsättningen enklare. Det finns inte heller någon formell koppling mellan prov och betyg. Jag har aldrig förstått hur det skulle kunna leda till minskad betygsinflation".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se